+359 2 936 7210


Ул. Нешо Бончев Nо 26
Орландовци
1225 София, България

варовик

Варовикът е бяла седиментна скала, съставена предимно от калциев карбонат.

По своя произход варовиците могат да бъдат хомогенни (или утаени по химичен път), биогенни (изградени предимно от останки на организми-фито –и зоопланктон,черупки,скелетни частици и др.) и кластични (изградени от преотложени парчета варовик).Варовикът е една от най-широко използваните в строителството скали.Освен в естествен вид,варовикът  се използва за промишлено производство на негасена вар,въглероден диоксид,калцирана сода.Добавя се при производството на чугун от кисели руди.